پاچه گیرانِ ناشتا

درخواست حذف این مطلب
روایت داریم شخصی که در ماهِ مبارک و جذابِ رمضان روزه بگیرد، ولی از همان کله صبح تا خودِ افطار، چه در محلِ کار و چه در منزل، با بی اعص و تفلون صفتی، پاچه ی ملت و خانواده ی خودش را بگیرد، آن روزه نه تنها مقبول درگاه حق تعالی و حلال نخواهد بود، بلکه از گوشتِ سگ حرام تر خواهد بود!
+ ای خودم! بیا اگه روزه میگیری، پاچه ی ملت را نگیر! + روایت هم از خودم بود + ماه رمضان هم مبارک